Tjänster

Tjänster

CFD-simuleringar

 

CFD, som står för Computational Fluid Dynamics, är vår mest efterfrågade tjänst. Det är ett verktyg som för många kunder blir viktigare för varje år eftersom de har insett att CFD bidrar till en kostnadseffektiv, snabb och mer optimerad utveckling av deras produkter och processer. Det ger dessutom en ökad förståelse och insyn i hur produkten fungerar och representerar en stor potential för förbättrad marknadsföring.

 

CFD är ett avancerat beräkningsverktyg som simulerar flöde, tryck, turbulens, värmetransport, omblandning och kemiska reaktioner. Användningsområdena är många och omfattar bland andra: aerodynamik, förbränning, ventilation, värmeledning, strålning, konvektion, tryckförlust mm.

Alpha Solutions äger en ANSYS CFD-licens som ger tillgång till både Fluent och CFX, två av de bästa och mest kraftfulla CFD-verktygen på marknaden. Vi har använt ANSYS Fluent sedan 90-talet, så den kraftfulla programvaran ihop med vår erfarenhet inom CFD ger våra kunder möjligheten att bättre och snabbare optimera sina produkter och deras prestanda.


Har ni frågor angående CFD, kontakta oss gärna här.


Analys, Design och Utvärdering


Inte alla problem kräver så noggranna beräkningar som CFD. Vi har även vana att utföra förstudier, analyser, design och utvärderingar av komponenter eller processer där mätteknik, komponentkunskap eller enklare empiriska beräkningar är det mest kostnadseffektiva alternativet. Vi skriver egna matematiska beräkningsprogram där det krävs, men uppdragen behöver inte alltid vara av tung beräkningskaraktär. Vi utvärderar också mest ekonomiska alternativ vid modifieringar av en process och har många gånger anlitats för att förklara ett beteende i en process, eller anledningen bakom en händelse. Vår breda kunskapsbas leder rätt!


Rådgivning mätteknik


Ibland behöver man mäta. Det kan vara för att verifiera en CFD modell eller för att skapa en generell förståelse för sina produkter/processer. Det kan handla om flöde, temperatur eller effekt, där ett litet mätfel ibland påverkar resultaten mycket. Kontakta oss innan ni investerar mycket pengar i felaktiga resultat.