Hem

Din kompetenta partner inom

Teknisk Beräkning och Simulering

Tjänster

 

Vi hjälper våra kunder med strömnings- och värmetekniska frågeställningar som handlar om deras produkter och processer. Vi har kunskapen och verktygen som löser problemen. Vi har bland annat egen CFD-licens.


Uppdrag

 

Alpha Solutions AB grundades 2005 i Göteborg och har sedan dess erbjudit kunnande och beräkningstjänster inom värme- och strömnings-teknik. Det har handlat om allt från ugnar, raffinaderier, 3d-skrivare, ventiler, pannor och bilar till kärnkraftverk och mycket annat.  

Kunder


Alpha Solutions huvudmål är att ha nöjda kunder.  För oss betyder en god kundrelation hållbara och långsiktiga förhållanden som bygger på respekt och tillit. Detta innebär inte bara högsta kvalitet på levererade resultat utan även en hög grad av kontinuitet. Samma individer finns tillgängliga, och det går alltid att få kontakt med den som tidigare har utfört ett uppdrag.

Om Oss

Alpha Solutions AB är ett kunskapsstarkt företag där båda grundarna disputerade på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg inom området värmeteknik.

Alpha Solutions vision är: 

​​

Att träffa kunder som brinner för sina produkter samt förbättra deras produkter utifrån ett miljötekniskt och ekonomiskt perspektiv. 


Att jobba med intressanta och utmanande projekt och frågeställningar i en miljö präglad av hög effektivitet och flexibilitet.

Kontakta oss

Alpha Solutions AB

Hugo Grauers Gata 3B

411 33 Göteborg


info@alphasolutions.se