home   företaget   projekt   kontakt

 
 
   start     tjänster     kvalitet


 


Med Alpha Solutions AB finns spetskompetens inom värmeöverföring
och strömningsteknik tillgänglig för Er som efterfrågar:

Energieffektivisering
Energieffektivisering handlar mycket om optimering.
Många processparametrar gör det svårt att testa sig fram till den
optimala ekonomiska punkten. Alpha Solutions använder
optimeringsmetoder som är mycket mer än "trial and error".

Simuleringar
Ibland kan det vara mer kostnadseffektivt att få en snabb
uppfattning om hur verkligheten skulle kunna se ut. Vi har
mycket erfarenhet med kommersiella CFD-program (Computational
Fluid Dynamics) och skriver egna simuleringsprogram i
FORTRAN, MATLAB eller C.

Praktiska tester
Bara praktiska tester kan visa hur saker och ting verkligen är. Därför
är det viktigt att verifiera sina idéer och modeller med försök.
Vi har beprövade metoder och den erfarenhet som krävs för att
producera pålitliga mätresultat och för att utvärdera dem.

Utbildning
Kyl- och värmeteknik handlar mycket om termodynamik och
den är ibland svår att förstå. I värmepumpar t.ex. kan köldmedierna
vara rena ämnen eller blandningar, och för dem är termodynamiken
väldigt olika. Alpha Solutions representerar ett kunnigt och
pedagogisk bollplank som kan accelerera beslutsprocessen
eller hjälpa till med utbildningen.

 

 

 

 
© 2005 Alpha Solutions. All rights reserved.