Företaget

HEM >> FÖRETAGET

ALPHA SOLUTIONS

 

Alpha Solutions AB är ett kunskapsstarkt företag där båda grundarna disputerade på Chalmers 2004 inom området värmeteknik. Sedan företaget grundades 2005 har konsulttjänster erbjudits inom områden kopplade till värmeteknik och strömningsteknik.

För oss är det viktigt med högsta kvalitet på levererade resultat. Det innebär att samma individer finns tillgängliga, och det går alltid att få kontakt med den som tidigare har utfört ett uppdrag.

 

 

Förångare
Ventil

Företaget har egen hårdvara och mjukvara för att utföra uppdrag inom CFD. Vi har valt att satsa på ANSYS CFD och har licenser till Fluent och CFX. Vi jobbar även med andra program. Se mer under Uppdrag.

ADRESS:

Alpha Solutions AB

Hugo Grauers Gata 3B

411 33 Göteborg

Telefon: 031-20 17 10

E-post: info@alphasolutions.se

Alpha Solutions

Copyright @ All Rights Reserved